MENU

Tungkol sa mga boluntaryoVOLUNTEER-BANK

Mayroon kaming sistema ng pagpaparehistro para sa mga nais mag boluntaryo na handang magtrabaho ukol sa kanilang mga interes at kakayahan. Ipapakilala namin sa inyo ang mga boluntaryo na handang makilahok sa aming mga aktibidad. Anumang Nasyonalidad ay malugod na tinatanggap.

7.20再校正ボランティアチラシ_ページ_2

Flyer ng boluntaryo

volunteer_bank_flyer【8.21訂正】_ページ_2

Flyer ng boluntaryo

Mga uri ng mga boluntaryo

 1. Tagapagsalita/ Tagapagsalin
  Ang taong may kakayahang magsalita/magsalin sa mataas na antas ng pakikipag-usap.
 2. Pinuno ng Kultura
  Tao na maaaring magpakilala ng mga dayuhang kultura
  Halimbawa:
  ・Dayuhang Kultura, katulad ng pambansang sayaw at pagkain.
  ・Kultura ng mga hapon, tulad ng Japanese calligraphy at pag inom ng tsaa
  ・Magbahagi ng karanasan
 3. Wikang Banyaga/ Guro ng mga Hapon
  Ang taong may kakayahang magturo ng mga wikang banyaga o Hapon.
 4. Mga boluntaryong suporta sa aktibidad (mga tagasuporta ng Hapon/ hosting ng mga mag-aaral/ Mga aktibidad sa pakikipag-ugnayan sa internasyonal)
  ・Mga tagasuporta ng Hapon
  Tao na makakatulong sa mga klase sa Japan na gaganapin sa aming asosasyon.
  Walang lenggwaheng kinakailangan
  ・Boluntaryo para sa hosting na mag-aaral
  Tao na kayang tumanggap ng dayuhang estudyante sa pamamagitan ng aming homestay program.
  Hindi na kailangan maging bihasa sa lenggwahe
  ・Boluntaryo para sa mga aktibidad sa pakikipag-ugnayan sa internasyonal.
  Ang tao na makakatulong sa mga kaganapan at makisali sa aming mga aktibidad
  Walang lenggwaheng kinakailangan

Paano mag-apply

Punan ang “Volunteer Bank Registration form” application form pati narin ang iyong ginustong aplikasyon sa kategorya, at ipadala ito sa amin sa pamamagitan ng FAX,E-mail, post o sa personal. (Maari kang gumawa ng aplikasyon para sa iba’t ibang kategorya ng mga boluntaryo)
Sa mga nasa edad 18 anyos ay kinakailangan ng permisyo galling sa tagapag-alaga.

Kard ng pagpaparehistro ng boluntaryo [Hapon] [Ingles]

Kategorya ng mga Boluntaryo
 1. Tagapagsalita/ Tagapagsalin [Hapon] [Ingles]
 2. Pinuno ng Kultura [Hapon] [Ingles]
 3. Wikang banyaga/ Klase ng Hapon [Hapon] [Ingles]
 4. Mga boluntaryo ng suporta sa aktibidad [Hapon] [Ingles]
  (mga tagasuporta ng Hapon/ hosting ng mga mag-aaral/ Mga aktibidad sa pakikipag-ugnayan sa internasyonal)
Mga detalye sa pagpaparehistro

Kami ay makikipag-ugnayan sa inyo sa pamamagitan ng e-mail sa oras na kami ay makatanggap ng kahilingan mula sa kliyente,kami ay nakikiusap na ipag bigay alam sa amin ang inyong e-mail address. Mas gugustuhin namin ang isang address na hindi sa mobile e-mail dahil maaaring mag lagay kami ng mga dokumento. (PDF file atbp)

Kung nais mong isulat ang iyong mobile e-mail address,itakda ang iyong telepono upang tanggapin ang mga email mula sa 「@snow.ocn.ne.jp」.
Kung ikaw ay walang e-mail address, kakailanganin mong ibigay saamin ang numero ng iyong telepono.

Tungkol sa pagpapakilala ng mga Boluntaryo

Maari naming ipakilala sainyo ang aming naka rehistrong miyembro na kayang magsalita/magsalin, makisali sa mga lokal na kaganapan at magturo sa mga klase sa kultura.

Halimbawa ng Kahilingan
Pag-iingat para sa kahilingan
Paraan ng paghiling

Punan ang application form at ipadala ito sa mga sumusunod sa pamamagitan ng FAX, E-mail, sa pamamagitan ng post o sa personal.

Humiling ng application form (Word)

Humiling ng application form (PDF)

 

twitterシェアボタン
fecebookシェアボタン
LINEシェアボタン