MENU

ImpormasyonINFORMATION

Impormasiyon tungkol sa pag-aaral ng kultural

Flyer ng Klase sa Internasyonal Association Cultural

Klase ng Hapon

Nagre-rekrut din kami ng mga boluntaryong tagasuporta ng wikang Hapon upang matulungan ang mga dayuhang residente na malaman ang wikang Hapon.

Klase tungkol sa Tai Chi

twitterシェアボタン
fecebookシェアボタン
LINEシェアボタン