MENU

ImpormasyonINFORMATION

Impormasiyon tungkol sa pag-aaral ng kultural

Flyer ng Klase sa Internasyonal Association Cultural
Japanese/English Japanese/Vietnamese

Klase ng Hapon

Nagre-rekrut din kami ng mga boluntaryong tagasuporta ng wikang Hapon upang matulungan ang mga dayuhang residente na malaman ang wikang Hapon.

Klase tungkol sa wikang banyaga

Klase tungkol sa Tai Chi

twitterシェアボタン
fecebookシェアボタン
LINEシェアボタン