MENU

Ngân hàng tình nguyệnVOLUNTEER-BANK

Chúng tôi có một hệ thống đăng ký cho những người tình nguyện, nơi họ có thể thể hiện sở trường, sở thích, niềm quan tâm của mình. Trong số những người đã đăng kí, chúng tôi sẽ chọn ra và giới thiệu tới Hiệp hội những người phù hợp với các hoạt động mà Hiệp hội yêu cầu. Không yêu cầu về quốc tịch.

7.20再校正ボランティアチラシ_ページ_2

volunteer_bank_flyer【8.21訂正】_ページ_2

Các loại hình tình nguyện

 1. Thông dịch/ phiên dịch viên
  Những người có thể thông dịch / phiên dịch ở cấp độ hội thoại hàng ngày hoặc các cấp độ khác.
 2. Giới thiệu văn hóa
  Những người có thể giới thiệu về văn hóa và phong tục nước ngoài ( hoặc Nhật Bản)
  (Ví dụ: Văn hóa Nhật Bản như thư pháp và trà đạo, văn hóa nước ngoài như về vũ điệu dân tộc và ẩm thực địa phương, v.v.)
 3. Khóa học ngoại ngữ / tiếng Nhật
  Những người có thể dạy ngoại ngữ, những người có thể dạy tiếng Nhật
  Tình nguyện viên hỗ trợ hoạt động (người hỗ trợ tiếng Nhật, hỗ trợ tiếp nhận homestay, tình nguyện viên hoạt động giao lưu quốc tế)
  ・Hỗ trợ dạy tiếng Nhật
  Những người hỗ trợ người nước ngoài học tiếng Nhật trong các lớp học tiếng Nhật.
  ( Trường hợp bạn không thạo ngoại ngữ đều có thể tham gia)
  ・Tiếp nhận homestay
  Gia đình bản xứ tiếp nhận homestay
  (Trường hợp bạn không thạo ngoại ngữ đều có thể tham gia)
  ・Tình nguyện viên hoạt động giao lưu quốc tế
  Những người giúp đỡ tổ chức các sự kiện và bài giảng.
  (Trường hợp bạn không thạo ngoại ngữ đều có thể tham gia)

Phương thức đăng ký tình nguyện viên

Nếu bạn muốn đăng ký, vui lòng điền vào “Mẫu Đăng ký Ngân hàng Tình nguyện” và biểu mẫu cho lĩnh vực bạn muốn đăng ký dưới đây. Sau đó mang trực tiếp đến Hiệp hội hoặc gửi qua Fax, thư bưu điện hoặc E-mail. Bạn có thể đăng kí cùng lúc nhiều loại hình tình nguyện như giới thiệu nêu trên. Nếu người đăng ký dưới 18 tuổi, cần có sự đồng ý của người giám hộ.

Hạng mục đăng ký
 1. Thông dịch / Phiên dịch [Tiếng Nhật] [Tiếng Anh]
 2. Giới thiệu văn hóa [Tiếng Nhật] [Tiếng Anh]
 3. Khóa học ngoại ngữ / tiếng Nhật [Tiếng Nhật] [Tiếng Anh]
 4. Tình nguyện viên hỗ trợ hoạt động [Tiếng Nhật] [Tiếng Anh]
  (Người hỗ trợ tiếng Nhật, gia đình tiếp nhận homestay, tình nguyện viên hoạt động giao lưu quốc tế)
Các lưu ý khi điền vào mẫu đăng ký

Nếu bạn có địa chỉ E-mail, vui lòng nhập địa chỉ đó vì về cơ bản chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua E-mail sau khi nhận được yêu cầu giới thiệu người đăng ký từ Hiệp hội. Tài liệu (tệp PDF, v.v.) có thể được đính kèm, vì vậy vui lòng ưu tiên cho các địa chỉ không phải địa chỉ Email điện thoại di động.

Nếu bạn đã đăng ký địa chỉ Email điện thoại di động của mình, vui lòng cài đặt tiếp nhận thư từ “@ snow.ocn.ne.jp” để bạn có thể nhận Email từ hiệp hội của chúng tôi.

Nếu bạn không có địa chỉ Email, vui lòng nhập số điện thoại của bạn.

Giới thiệu tình nguyện viên

Chúng tôi sẽ giới thiệu các thông dịch viên, phiên dịch viên cho các hoạt động trao đổi, hợp tác quốc tế, những người tổ chức các sự kiện và khóa học địa phương từ những người đã đăng ký trong ngân hàng tình nguyện của chúng tôi.

Ví dụ về nội dung yêu cầu
Những điều cần chú ý khi đưa ra yêu cầu cần tình nguyện viên
Phương thức yêu cầu

Vui lòng điền vào các mục cần thiết trong mẫu đơn đăng kí yêu cầu và đưa trực tiếp đến hiệp hội, hoặc gửi qua Fax, thư bưu điện hoặc Email.

Đơn đăng ký yêu cầu (Word)

Đơn đăng ký yêu cầu(PDF)

 

twitterシェアボタン
fecebookシェアボタン
LINEシェアボタン