MENU

Thông báoINFORMATION

Thông tin các khóa học

Tờ rơi về thông tin khóa học của Hiệp hội giao lưu Quốc tế thành phố Ichinoseki

【Lớp học tiếng Nhật】

Chúng tôi cũng đang tìm kiếm các tình nguyện viên hỗ trợ người nước ngoài học tiếng Nhật. Sau khi tìm được, lớp học sẽ được tổ chức.

[Khóa học Taijiken]

 

twitterシェアボタン
fecebookシェアボタン
LINEシェアボタン